فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Nyctalus leisleri
نام انگلیسی
Leisler\'s Bat , Lesser Noctule
نام فارسی
خفاش جنگلی کوچک
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: این گونه در درختزارها ، چراگاه ها و دره های رودخانه ای زندگی می کند و از حشرات پر دار (شامل پشه ها) ، بید و سوسک ها تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.