فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Nyctalus noctula
نام انگلیسی
Noctule
نام فارسی
خفاش جنگلی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در زمین های مرطوب ، درختستان ها و چرا گاه ها زندگی می کند و از بیدها ، سوسک ها و حشرات بالدار و بزرگتر تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.