فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خرگوش ها پایکاه ها
نام علمی
Ochotona rufescens
نام انگلیسی
Afghan Pika
نام فارسی
پایکا
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جنگل های سرو کوهی دیده شده است و زیستگاههایی با پوشش گیاهی 30 تا 60 درصدی را ترجیح می دهد. این گونه از گیاهان مناطق خشک و بی اب و نیز از محصولات کشاورزی تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: پیشرفت فعالیت های زراعی ، خطری است که این گونه را تهدید می کند. چون کم کم زیستگاه این گونه به مناطق کشاورزی تبدیل می شود. همچنین انزوا تهدید دیگری برای این گونه است.