فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران گربه سانان
نام علمی
Otocolobus manul
نام انگلیسی
Pallas\'s Cat , Manul
نام فارسی
گربه پالاس
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
نزدیک به خطر ( Near Threatened )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: این گونه در ایران کمیاب است و غیر رایج شناخته می شود. زیستگاه این گونه در منطقه ی Pallas cat ، با آب و هوایی قاره ای ، بارش کم باران ، رطوبت اندک و درجه حرارت بسیار متغییر می باشد.

از خرگوش ، جوندگان کوچک ، پرندگان ، خرگوش های صحرایی و موش های خرما ی کوهی تغذیه می کند. در محلی که خرگوش ها و موش های صحرایی فراوان ترند ، تعداد افراد این گونه نیز بیشتر است. در هر زمانی از روز و شب می توانند فعالیت کنند.

فاکتور های خطر: از بین رفتن شکارشان از طریق سمپاشی و شکار بیش از حد و افراطی و نیز استخراج معدن.