فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران زوج سمان گاوسانان
نام علمی
Ovis orientalis arkal
نام انگلیسی
Mouflon, Red Sheep, Cyprian Wild Sheep, Cyprus Mouflon, Urial
نام فارسی
قوچ اوریال
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
آسیب پذیر ( Vulnerable )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
آسیب پذیر ( Vulnerable )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: این زیر گونه در سراشیبی کوههای شمال شرقی ایران زندگی میکند. اصیل ترین شکل این زیر گونه در مناطق حفاظت شده ی گلستان ، گورخود، سرانی و تندروه یافت می شود. در اواسط دهه ی 1970 جمعیت این زیر گونه حداقل 20000 نفر بر آورد شده که 15000 تای آن در پارک ملی گلستان ساکنند. گزارش جدیدی از ایران دست نیست. محل سکونت این زیر گونه در چمنزار ها، مزارع کشاورزی و درختزارهاست. زیرگونه ای گیاه خوار است ، و از چمن ها ، بوته ها ، و نیز دانه های حبوبات تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: تخریب زیستگاه ، شکار غیر قانونی و رقابت با احشام.