فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Pipistrellus pipistrellus
نام انگلیسی
Common Pipistrelle
نام فارسی
خفاش لب کوتاه (پی پیسترل معمولی)
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در درختستان های آزاد و کناره های درختستان ها ، در بوته زارهای مدیترانه ای ، مناطق نیمه بیابانی ، زراعی ، باغ های روستایی و مناطق شهری زندگی می کنند. اعضای این گونه از بیدها و حشرات بالدار تغذیه می کنند.

فاکتورهای خطر: آزار و اذیت توسط انسانهایی که نمی خواهند هزاران فرد این گونه در ساختمان هایشان لانه گزینند. از آنجاییکه کلونی های زیادی از افراد این گونه در ساختمانها دیده شده اند ، ازن گونه همچنین می تواند نسبت به عوامل دیگری که مربوط به تماس با انسان است آسیب پذیر باشد.