فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Pipistrellus savii
نام انگلیسی
Savi\'s Pipistrelle
نام فارسی
خفاش دو رنگ (پی پیسترل ساوی)
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در دختزارهای آزاد ، چراگاه های زمین های مرطوب زندگی می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ اطلاعاتی راجع به خطراتی که این گونه را تهدید می کند در دسترس نیست.