فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Plecotus auritus
نام انگلیسی
Brown Big-eared Bat, Brown Long-eared Bat
نام فارسی
خفاش گوش بلند قهوه ای
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در درختزارهای جوزرو (وابسته به خانواده کاج) ، در امتداد ردیف بوته های پرچین ، و در درختان منفرد پارک ها و باغ ها زندگی می کنند و از بیدها و مگس های موجود در لا به لای شاخ و برگ درختان تغذیه میکنند.

فاکتور های خطر: فقدان جنگل پهن برگ و بویژه درختان رسیده و بالغ.