فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران راکون ها
نام علمی
Procyon lotor
نام انگلیسی
Northern Raccoon
نام فارسی
راکون
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: این گونه تقریبا در هر جایی که آب در دسترس است یافت شده است. در امتداد نهر های خطوط ساحلی ، باتلاق های جنگلی ، در گیاهان خانواده شاه پسند ، جنگل های سیلابی و مرداب ها . یک همه چیز خوار شب زی است که از میوه ها ، آجیل ها ، حشرات ، پستانداران کوچک ، تخم پرندگان ، جوجه پرندگان ، تخم خزندگان ، قورباغه ها ، ماهی ها ، بی مهرگان آبزی ، کرم ها و آشغال تغذیه می کند.

فاکتور های خطر: شکار ، تله گذاری، سم پاشی و کشتار جاده ای.