فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران فک ها
نام علمی
Pusa caspica
نام انگلیسی
Caspian Seal
نام فارسی
فک خزر
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
در خطر انقراض ( Endangered )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
در خطر انقراض ( Endangered )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در سراسر دریای خزر پخش شده اند و از گونه های متنوعی از ماهی ها تغذیه می کنند. تنها جزیره ی عاشورا در ایران دیگر توسط این گونه به عنوان زیستگاه مورد استفاده قرار نمی گیرد.

فاکتورهای خطر: برداشت زیاد محصول ، شکار طبیعی توسط گرگ ها و عقاب های دریایی ، پس رفت اکوسیستم دریای خزر و بهره برداری بیش از حد منابع اولیه غذایی آنها ، ایجاد اختلال بخاطر توسعه خط ساحلی ، ایجاد اختلال در جزایر و تپه های دریایی با فعالیت هایی همچون ماهیگیری غیر قانونی و ....