فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Rattus rattus
نام انگلیسی
House Rat, Ship Rat, Roof Rat, Black Rat
نام فارسی
موش سیاه
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران (آذربايجان شرقي - آذربایجان غربی - اردبیل - البرز - اصفهان - ایلام - بوشهر - تهران - چهارمحال بختیاری - خراسان جنوبی - خراسان شمالی - خراسان رضوی - زنجان - سمنان - سیستان بلوچستان - خوزستان - آذربايجان شرقي - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در تنوعی از زیستگاه های طبیعی و نیمه طبیعی دیده می شوند.

فاکتورهای خطری: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.