فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های نعل اسبی
نام علمی
Rhinolophus blasii
نام انگلیسی
Blasius\'s Horseshoe Bat , Peak-saddle Horseshoe Bat , Peters\'s Horseshoe Bat
نام فارسی
خفاش نعل اسبی بلاسیوس
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: زیستگاه این گونه در بوته زار ها ، درختزارها و بیابان هاست.

فاکتورهای خطر: از دست رفتن درختزارها ، اختلال در محل های سکونت زیرزمینی ، ویرانی لانه ها ، بازدید گردشگری از غارها و استفاده از غارها به عنوان پناهگاهی برای احشام.