فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های نعل اسبی
نام علمی
Rhinolophus bocharicus
نام انگلیسی
Bokhara Horseshoe Bat
نام فارسی
خفاش نعل اسبی آسیا میانه
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: غارها و دهلیز های معادن متروکه محل زندگی این گونه است. از پروانه ها ، سوسک ها و دیگر حشرات تغذیه می کند.

فاکتور های خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.