فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های نعل اسبی
نام علمی
Rhinolophus euryale
نام انگلیسی
Mediterranean Horseshoe Bat
نام فارسی
خفاش نعل اسبی مدیترانه ای
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
نزدیک به خطر ( Near Threatened )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی : در ایران این گونه دیگر در غارها پیدا نمی شود ، در حالیکه 30 سال قبل از همین غارها تعداد 20000 تا از گونه های مختلف گزارش شده بود. در بوته زارها و درختزارها زندگی کرده و از بیدها و سایر حشرات تغذیه می کند.

فاکتور های خطر: از دست دادن محل زندگی گیاهی و اختلال و فقدان زیستگاه های زیر زمینی.