فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های نعل اسبی
نام علمی
Rhinolophus ferrumequinum
نام انگلیسی
Greater Horseshoe Bat
نام فارسی
خفاش های نعل اسبی بزرگ
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: این گونه در بین کوهها و دره های جنگل های میان کوهی دیده شده است و از حشرات کوچک ، تور بالان ، بیدهای کوچک ، عنکبوت ها و ملخ ها تغذیه می کند.