فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های نعل اسبی
نام علمی
Rhinolophus hipposideros
نام انگلیسی
Lesser Horseshoe Bat
نام فارسی
خفاش نعل اسبی کوچک
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی : این گونه در ایران رایج است. در نزدیکی زمین در داخل و امتداد درختزار های برگ پهن برگریز، گیاهان ساحلی رودخانه زی ، و بوته زارها زندگی می کنند. از پشه های ریز ، بیدها و مگس ها تغذیه می کنند.

فاکتورهای خطر: اختلال و از دست دادن زیستگاه های زیر زمینی ، تشدید فعالیت های کشاورزی و استفاده از آفت کش ها در زمین های زراعی .