فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های دم موشی
نام علمی
Rhinopoma hardwickii
نام انگلیسی
Lesser Mouse-tailed Bat
نام فارسی
خفاش دم موشی کوچک
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: تعداد افراد گزارش شده از این گونه در ایران بسیار کم است. از قاب بالان تغذیه می کند و در مناطقی با پوشش گیاهی خشک و نیمه بیابانی یافت می گردد.