فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های دم موشی
نام علمی
Rhinopoma microphyllum
نام انگلیسی
Greater Mouse-tailed Bat
نام فارسی
خفاش دم موشی بزرگ
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در ایران بسیار رایج است. غاری در دشت Mesopotamian بیشترین تعداد این گونه را که چیزی در حدود 20000 تاست در خود جای داده است. کل جمعیت این گونه در ایران 30000 تاست و این تعداد ثابت می باشد. این گونه مناطق خشک و بایر را برای زندگی انتخاب کرده است.

فاکتور های خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.