فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های دم موشی
نام علمی
Rhinopoma muscatellum
نام انگلیسی
Small Mouse-tailed Bat
نام فارسی
خفاش دم موشی مسقطی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: این گونه در ایران غیر رایج تا نادر است و از مناطق خشک و نیمه خشک در کرانه های خلیج فارس گزارش گردیده است. در بخش هایی از ایران این گونه در مزارع گندم و مناطق مزروعی قابل کشت مشابه دیده شده است.یعنی محل هایی که می توانند از قاب بالان تغذیه کنند.

فاکتور های خطر : هیچ اطلاعاتی در مورد این گونه در دسترس نیست.