فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران حشره خواران حشره خورها
نام علمی
Sorex volnuchini
نام انگلیسی
Caucasian Pygmy Shrew , Ukranian Shrew
نام فارسی
حشره خور کوچک قفقازی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: مکان های مورد علاقه ی این گونه برای  زندگی جنگل ها و چمنزارهای مرطوب و قسمت های مسطح جنگل که در لایه های زیرین غنی از پوشش گیاهی انبوه است. این گونه اغلب از قاب بالان و کرم های صد پا تغذیه می کند.

فاکتور های خطر : هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.