فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران آب بازان (نهنگ ها) دلفین ها
نام علمی
Sousa chinensis
نام انگلیسی
Indo-pacific Hump-backed Dolphin, Indo-Pacific Humpbacked Dolphin, Indo-pacific Humpback Dolphin, Ch
نام فارسی
دلفین گوژ پشت
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
نزدیک به خطر ( Near Threatened )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: محل سکونت این گونه در آب های ساحلی معتدل حاره تا گرم ، شامل سواحل آزاد و خلیج های کوچک ، مرداب های ساحلی ، تپه های مرجانی و یا سنگلاخی ، باتلاقهای مردابی و ... رودخانه هاست.

فاکتورهای خطر: تخریب زیستگاه.