فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران آب بازان (نهنگ ها) دلفین ها
نام علمی
Stenella coeruleoalba
نام انگلیسی
Striped Dolphin, Euphrosyne Dolphin
نام فارسی
دلفین نواری (راه راه)
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در مناطق اقیانوسی حاره ای و گرم ، در نزدیکی ساحل تنها جاییکه آب عمیق به ساحل نزدیک می شود یافت شده اند. رژیم غذایی این گونه شامل ماهی های کوچک دریا و ساکن دریا با ته دریا ، به خصوص فانوس ماهی ، ماهی col ، و انواع ماهی مرکب می باشد.

فاکتورهای خطر: هیچ اطلاعاتی در مورد عواامل تهدید کننده ی این گونه در دسترس نیست.