فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران آب بازان (نهنگ ها) دلفین ها
نام علمی
Steno bredanensis
نام انگلیسی
Rough-toothed Dolphin
نام فارسی
دلفین دندان ناصاف
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در آبهای عمیق و دور از ساحل و معمولا آنسوی فلات قاره ای ، نزدیک ساحل در جاهایی که سراشیبی تندی دارند دیده شده است. از سرپایان و ماهی ها تغذیه می کند.

فاکتور های خطر: هیچ اطلاعاتی در مورد عوامل تهدید کننده برای این گونه در دسترس نیست.