فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Tadarida aegyptiaca
نام انگلیسی
Egyptian Free-tailed Bat , Egyptian Guano Bat , Egyptian Nyctinome
نام فارسی
خفاش دم آزاد مصری
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در تنوعی از زیستگاه ها از تپه ها و دره های خشک تا مرطوب دیده شده اند. از سوسک ها ، بیدها ، راست بالان ، زنبور ها ، موریانه ها ی بالدار ، حشرات پردار، صدپا ها ، عنکبوت ها ، سوسکهای آبی و دیگر حشرات بزرگ تغذیه می کنند.

فاکتورهای خطر: ایجاد مزاحمت توسط دخالت های انسانی.