فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Tadarida teniotis
نام انگلیسی
European Free-tailed Bat
نام فارسی
خفاش دم آزاد اروپایی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: اگر چه تحقیقات وسیعی در ایران بر روی این گونه صورت نپذیرفته است، 6 رکورد برای ایران ثبت گردیده است. این گونه در بالای سطح زمین در زیستگاه های معتدل تا نیمه بیابانی و مرطوب دیده شده است. این گونه از حشراتی همچون بیدها و رگبالان تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر : هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.