فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران حشره خواران حفارها
نام علمی
Talpa davidiana
نام انگلیسی
Pere David\'s Mole
نام فارسی
حفار ایرانی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمبود اطلاعات ( Data Deficient )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در مرغزارها و چراگاه های کوهستانی دیده می شود و از کرم ها و حشرات تغذیه میکند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.