فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های مقبره ای
نام علمی
Taphozous nudiventris
نام انگلیسی
Naked-rumped Tomb Bat
نام فارسی
خفاش مقبره ای شکم برهنه
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی : در مناطق خشک و نیمه خشک ، جنگل های حاره و جنگل های همیشه مرطوب زندگی میکند.

از سوسک ها ، جیرجیرک ها ، ملخ ها ، سوسک های حمام ، بیدها و موریانه های بالدار تغذیه میکند.

فاکتور های خطر:  هیچ اطلاعاتی در مورد عوامل تعدید کننده این گونه در دسترس نیست.