فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Tatera indica
نام انگلیسی
Indian Gerbil
نام فارسی
جربیل هندی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جنگل های برگریز خشک ، جنگل های سوزنی برگ، چمنزارها، مناطق سنگلاخی ، بیابانهای داغ ، مناطق خشک و نیمه خشک و نیز بایر سکونت دارد.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.