فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Vespertilie murinus
نام انگلیسی
Particoloured Bat
نام فارسی
خفاش برفکی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: محل سکونت این گونه در جنگل ها ، مناطق نیمه بیابانی ، شهری ، جلگه های وسیع درخت و زمین های کشاورزی می باشد. از بیدها و سوسک ها تغذیه می کند و یک گونه ی شب زی است.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.