فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران سگ سانان
نام علمی
Vulpes rueppellii
نام انگلیسی
Ruppell\'s Fox, Sand Fox, Ruppell\'s Sand Fox, Rueppell\'s Fox
نام فارسی
روباه شنی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی : محل سکونت این گونه در بیابانهای ماسه ای و سنگی است.

فاکتورهای خطر: آزار و اذیت مستقیم و غیر مستقیم توسط شکارگری و نیز استفاده مداوم از سموم.